NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 13-07-2024
12-07-2024 59 TRÚNG SVIP BT: 59X2
11-07-2024 11 TRÚNG SVIP BT: 11
10-07-2024 05 TRÚNG SVIP BT: 05
09-07-2024 03 TRÚNG SVIP BT: 03
08-07-2024 67 TRÚNG SVIP BT: 67
07-07-2024 01 TRƯỢT
06-07-2024 19 TRƯỢT
05-07-2024 96 TRÚNG SVIP BT: 96
04-07-2024 35 TRÚNG SVIP BT: 35
03-07-2024 53 TRÚNG SVIP BT: 53X2
02-07-2024 20 TRÚNG SVIP BT: 20
01-07-2024 90 TRÚNG SVIP BT: 90
30-06-2024 98 TRÚNG SVIP BT: 98
29-06-2024 67 TRƯỢT