NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 24-09-2023
23-09-2023 1-0 TRƯỢT
22-09-2023 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1
21-09-2023 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6
20-09-2023 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0
19-09-2023 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2
18-09-2023 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0
17-09-2023 5-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
16-09-2023 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2
15-09-2023 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-09-2023 1-6 TRƯỢT
13-09-2023 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0
12-09-2023 3-2 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 2
11-09-2023 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8
10-09-2023 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0