THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-06-2024
15-06-2024 4-9 | 78 69 | 63 97 21 26 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 78 69X3 | TRÚNG LÔ: 63X2 21 26
14-06-2024 8-7 | 43 22 | 22 07 21 08 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 43 22 | TRÚNG LÔ: 22 08
13-06-2024 2-6 | 98 22 | 51 49 48 81 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 98X2 | TRÚNG LÔ: 48 81
12-06-2024 5-5 | 65 75 | 52 59 75 84 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 65 75 | TRÚNG LÔ: 59 75 84
11-06-2024 0-9 | 55 63 | 53 94 23 64 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 55 | TRÚNG XIÊN 4: 53 94 23 64
10-06-2024 6-5 | 64 18 | 04 58 92 97 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04 58 92
09-06-2024 2-6 | 78 84 | 29 01 65 84 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 78X2 84 | TRÚNG LÔ: 01 65X2 84
08-06-2024 3-7 | 14 10 | 73 75 67 33 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 14 10 | TRÚNG LÔ: 73 33
07-06-2024 5-1 | 12 53 | 43 12 61 42 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG XIÊN 4: 43 12 61X2 42
06-06-2024 8-7 | 62 06 | 16 48 90 04 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 06 | TRÚNG LÔ: 16X2 90 04
05-06-2024 5-6 | 21 31 | 81 66 06 46 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 21X2 31 | TRÚNG LÔ: 81 66X2 06
04-06-2024 2-6 | 32 89 | 04 67 10 27 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 04 67 10 27
03-06-2024 2-3 | 34 98 | 34 14 18 12 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 98 | TRÚNG LÔ: 14 12
02-06-2024 7-0 | 00 13 | 17 70 18 12 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 00 13 | TRÚNG XIÊN 4: 17 70 18 12
01-06-2024 1-4 | 13 49 | 59 55 49 19 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 13 49 | TRÚNG XIÊN 4: 59X2 55 49 19X2
31-05-2024 0-2 | 94 49 | 90 92 86 37 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 94 49 | TRÚNG XIÊN 4: 90 92X2 86 37