THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 19-08-2022
18-08-2022 9-1 | 37 63 | 15 72 48 85 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 63 | TRÚNG LÔ: 15 85
17-08-2022 8-2 | 48 85 | 26 90 14 02 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 48 85 | TRÚNG LÔ: 26 90 14
16-08-2022 0-4 | 84 66 | 47 82 98 19 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 66 | TRƯỢT
15-08-2022 1-7 | 13 91 | 15 93 57 02 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 13 91 | TRÚNG LÔ: 93X2 57 02
14-08-2022 1-3 | 04 25 | 12 31 91 13 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 04 | TRÚNG LÔ: 31 91 13
13-08-2022 0-6 | 59 99 | 34 59 29 44 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 59 99 | TRÚNG LÔ: 34 59 29
12-08-2022 7-1 | 37 83 | 06 25 40 18 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 37 | TRÚNG LÔ: 06 40 18
11-08-2022 8-3 | 18 78 | 52 53 30 18 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 18 78 | TRÚNG LÔ: 52 18
10-08-2022 1-9 | 15 81 | 16 81 74 00 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 15X2 81X2 | TRÚNG LÔ: 81X2 00
09-08-2022 8-0 | 15 31 | 19 95 01 31 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 15 31 | TRÚNG LÔ: 01 31
08-08-2022 2-1 | 29 46 | 92 16 14 56 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 29 46 | TRÚNG XIÊN 4: 92 16 14 56
07-08-2022 9-5 | 83 08 | 02 66 85 09 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 83 08X2 | TRÚNG XIÊN 4: 02 66 85 09X2
06-08-2022 7-3 | 35 95 | 73 44 71 33 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 73 44 71
05-08-2022 1-1 | 17 69 | 31 93 12 94 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG LÔ: 31 93 94
04-08-2022 8-0 | 72 11 | 38 19 62 39 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG LÔ: 19 62 39
03-08-2022 8-6 | 51 72 | 78 09 86 46 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG XIÊN 4: 78 09 86X3 46